"Det finns saker som ingen skulle få se om vi inte fotograferade dem" /Caxa
Bildgruppen Caxa bildades 1994 och består av sex fotografer som till vardags delvist är sysselsatta inom andra områden. På fritiden arbetar vi tillsammans med olika fotografiska projekt, antingen i mindre grupper eller alla tillsammans.
Som fotografer är vi olika - både till intresse och uttryckssätt.
Våra bilddiskussioner ger oss både konstruktiv kritik och spännande impulser till andra och nya bildlösningar.
Vi tävlar med framgång i såväl nationella som i internationella salonger, och vi har samtliga erhållit AFIAP utmärkelse och några även EFIAP.

Att visa våra fotografier är viktigt - därför har vi varje år en större gemensam utställning. Vi enas om temat,

fotograferar enskilt eller i grupp, analyserar bilderna gemensamt, gör slutligt urval och hängning. Utställningarna visas i både traditionella utställningsmiljöer och här i vårt webb-galleri.

Alla våra fotografier går naturligtvis att köpa eller varför inte hyra ett urval som utsmyckning av tråkiga kontorsväggar under en period?

Vill Du få kontakt med oss, skicka ett e-mail  kontakt snabel-a caxa.org