Stockholmsspår

Jan Bek visar ett antal bilder som han fångat i vardagen när han rört sig i Stockholm under de senaste åren - alltid med en kamera nära till hands. Under några veckor i slutet av 2007 visades utställningen i Farsta Sporthall.
[© Jan Bek] [© Jan Bek] [© Jan Bek] [© Jan Bek]
[© Jan Bek] [© Jan Bek] [© Jan Bek] [© Jan Bek]
[© Jan Bek] [© Jan Bek] [© Jan Bek] Photo and ©
Jan Bek
all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!


Pagemaster Jan Bek /Caxa, all rights reserved - © 2007