Stockholm med två ögon
copyright © Jan Bek/Caxa
[March 1955] [March 1997]
March 1955 March 1997
[next pair]