STOCKHOLMIANA

en bildlig och bokstavlig betraktelse av vår huvudstad
De tretton bilderna i utställningen här nedan representerar på något sätt var sin bokstav i ordet Stockholmiana. Det gäller alltså att identifiera platsen eller objektet på bilderna - och placera bilderna i rätt ordning, t.ex om bild 4 föreställer Stadshuset, så skulle den representera bokstaven S och komma som första bild/bokstav.

Vi inbjuder alla besökare att försöka lista ut vilken bild som hör ihop med vilken bokstav. Ära och evig berömmelse väntar den som lyckas lösa problemet.

Som lite hjälp på vägen bjuder vi på några associationsförslag!
Å du, alla bilder är från Stockholms innerstad.
Ett fängslande ställe
Här verkar en prälle
Där Gudarna möttes
  Och håvarna blöttes
En hjälpande hand
De går punkligt ibland.
Klicka på A-knappen så får du en samlad lösning på bildordningen    

all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!

Webmaster Kenneth Friberg/Caxa, all rights reserved - © 2000