Stockholm utanför tullarna

urval Fotografier av

Kjell Hedvall /Caxa Image Group


 

Vår stad förändras hela tiden. Byggnader uppförs och rivs, ibland efter lång tid, men ibland även förhållandevis snart efter sitt uppförande. Dessa bilder har alla några år på nacken, några av de avbildade byggnaderna har inte förändrats nämnvärt, medan en är spårlöst utplånad. Globen är sedan länge färdig, men i området däromkring har vissa förändringar gjorts på senare tid. I dag pågår stora nybyggnationer i innerstadens närområde på både norra och södra sidan och snart har vi glömt hur det ser ut i dag. Därför är det viktigt att även det vi kanske inte tycker är så märkvärdigt i dag blir dokumenterat, minnet är ju ofta rätt kort.

 

 

 

Stockholm utanför tullarna

2008

[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall]
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall]
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] Photo and ©
Kjell Hedvall
/Caxa
all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!


Pagemaster Kjell Hedvall /Caxa, all rights reserved - © 2011