SLUSSEN - STOCKHOLM

som Caxa såg det år 2000
Slussen ja, platsen som ligger mellan Södermalm och Gamla Stan, utformades som en trafikkarusell och började byggas 1931 och togs i drift 1935. Det är en av Sveriges livligast trafikerade platser med genialt konstruerade korsningsfria spiraler för bilar, bussar och cyklar - en konstruktion som dessutom tålde övergången till högertrafik 1967. Här finns också anslutning till Tunnelbana, tåg, förortsbussar och färja till Djurgården. Stockholms Stadsmuséum och Katarinahissen är kulturbyggnader i grannskapet.

Byggnadsverket håller dessvärre på att långsamt förtvina så nu pågår diskussioner om hurvida Slussenområdet skall restaureras eller helt byggas om. Vi urstockholmare vill naturligtvis ha det kvar som det är, så för oss är det restaurering som gäller.

Själva slussen, den för båttrafik mellan Saltsjön och Mälaren, har ett eget namn - nämligen Karl Johansslussen, men i folkmun kallas den för "Skilsmässodiket".

Dessa fjorton bilder gör inte anspråk på att vara någon total bilddokumentation av Slussen, utan snarare på fragment enligt Caxa-fotografernas devis
"Det finns saker som ingen skulle få se om vi inte fotograferade dem".

[© Bengt Carlsson] [© Kenneth Friberg] [© Bengt Carlsson] [© Kjell Hedvall]
[© Jan Bek] [© Göran Zebühr] [© Jan Bek] [© Jan Bek] [© Kenneth Friberg]
[© K-G Gramén] [© K-G Gramén] [© Jan Bek] [© Göran Zebühr] [© Kjell Hedvall]
all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!


Webmaster Kenneth Friberg /Caxa, all rights reserved - © 2001