New York, New York

Bengt Carlsson och Göran Zebühr visar ett antal bilder frċn var sitt besök i New York under 2009 respektive 2010. Under nċgra veckor i slutet av 2010 visades utställningen i cafeterian i Farsta Sporthall.
[© Bengt Carlsson, Göran Zebühr] [© Göran Zebühr] [© Bengt Carlsson] [© Bengt Carlsson]
[© Bengt Carlsson] [© Göran Zebühr] [© Bengt Carlsson] [© Bengt Carlsson]
[© Göran Zebühr] [© Göran Zebühr] [© Göran Zebühr] Photo and ©
Bengt Carlsson
Göran Zebühr
all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!


Pagemaster Bengt Carlsson, Göran Zebühr /Caxa, all rights reserved - © 2007