Vad döljs i stadens underjord?

Ett urval Fotografier av

Kjell Hedvall /Caxa Image Group


Jag har under en tid med ökande fascination fotograferat alla dessa lock som finns i gator, torg, trottoarer och planteringar, samt även på många andra platser. De flesta är mer eller mindre konstfärdigt utförda, oftast med någon form av information om vad de döljer. Det gäller bara att kunna tyda den. Vissa har legat länge på sina platser och kan vara helt blankslitna, andra är helt nya och har ännu inte påverkats av tidens tand. Ett av dom äldsta locken jag funnit, måste nog vara det med två korslagda telefonlurar av gammal modell. Detta lock finns i flera olika varianter, men jag har sett ytterst få som fortfarande har de korslagda lurarna.

Vad jag visar här är ett litet utdrag av de lock jag hittills avbildat. Det blir så sakta fler och fler, numera framför allt när jag kommer utanför stockholmsområdet.
Vad döljs
i stadens
underjord?
2007
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall]
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall]
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] Photo and ©
Kjell Hedvall
/Caxa
all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!


Pagemaster Kenneth Friberg /Caxa, all rights reserved - © 2007