Island

urval Fotografier av

Kjell Hedvall /Caxa Image Group


 

Innan jag for till Island trodde jag att jag skulle möta ett kargt och obebyggt landskap utanför de olika samhällena. Visst var den största delen just så ödsligt som jag trodde, men en stor del visade sig också bestå av stora glest spridda gårdar i ett grönt, och i alla fall på håll, frodigt landskap. Antalet hästar och får i landskapet var på vissa håll slående, tillsammans är de nästa dubbelt så många som antalet invånare.

 Med dessa tio bilder vill jag visa hur ödsligt många, men inte alla bor eller har bott.

 

Island

2011

[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall]
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall]
[© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] [© Kjell Hedvall] Photo and ©
Kjell Hedvall
/Caxa
all pictures copyright © by the Caxa photographers - all rights reserved!


Pagemaster Kjell Hedvall /Caxa, all rights reserved - © 2011